Search results

Records found: 516  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002831 xcla^"
 1. LA GARDE, Svetlana. 15. konferencia generálnych riaditeľov a personálnych manažérov: : personálny manažment a riadenie firmy 2009. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2009. ISSN 1335-1729, 4/2009, roč. 14, zoš. 55, s. 34 - 38.
  article

  article

 2. SWANOVÁ, Beata - TRAGALOVÁ, Dagmar. Projekt ADR - Úvodná konferencia národného projektu k civilnej mediácii a restoratívnej justícii. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1339-8652, 2021, roč. 7, č. 4, s. 161-163.
  article

  article

 3. Hybridné konferencie. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2021. ISSN 1337-0545, 2021, roč. 15, č. jeseň, s. 46-49.
  article

  article

 4. BERNADIČ, František - VACHÁLKOVÁ, Katarína. 105. konferencia DGINS 2019. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 1, s. 46-48.
  article

  article

 5. RICHTER, Miroslav. Čistší produkce - cesta k trvale udržitelnému kvalitativnímu rozvoji světa. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 3, s. 140-147.
  article

  article

 6. GÚČIK, Marián. Kongresový cestovný ruch vo svete a na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 0139-8660, 2018, roč. 51, č. 3, s. 181-187.
  article

  article

 7. PRESSBURG, Adrian Peter. Mníchovská správa o stave sveta. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 2. marca 2017, roč. 27, č. 9, s. 48-50.
  article

  article

 8. KEJHOVÁ, Hana. Jak připravit mladé lidi na budoucnost? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 6, s. 24-25.
  article

  article

 9. MAJVALDOVÁ, Renata. Férovost, cesta k prosperitě. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 6, s. 8-10.
  article

  article

 10. PROCHÁZKA, Petr. Střípky z Eurofi - Talinn 2017. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 10, s. 34-37.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.