Search results

Records found: 190  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002831 xpca^"
 1. BACULÁKOVÁ, Kristína - ANTOŠOVÁ, Simona - KRUPOVÁ, Kristína. Modelová konferencia : skriptá. Odborní recenzenti: Rudolf Kucharčík, Boris Mattoš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 127 s. [6,93 AH]. ISBN 978-80-225-4857-1. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  Modelová konferencia

  book

 2. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Úvod. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 11-12 online.
  article

  article

 3. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Preface. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, pp. 11-12 online.
  article

  article

 4. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Conference of the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences and the Rectorate of the University of Economics in Bratislava. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 1, s. 107-112.
  article

  article

 5. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Conference of the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences and the Economics and Management Institute of the University of Economics in Bratislava. - Registrovaný: Web of Science. In OBADI, Saleh Mothana et al. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 1.vydanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 1, s. 105-111.
  article

  article

 6. FECENKO, Jozef - PÁLEŠ, Michal. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2019 – 25 rokov výučby aktuárstva na Fakulte hospodárskej informatiky EU v Bratislave. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 2, s. 87-88 online.
  article

  article

 7. BARLAŠOVÁ, Terézia. Správa z podujatia EDAMBA 2019. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 4, s. 80 online.
  article

  article

 8. BREZINA, Ivan - ŠOLTÉS, Erik. Konferencie k 100. výročiu štatistiky na území bývalého Československa. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 2, s. 85-86 online.
  article

  article

 9. LORINCOVÁ, Silvia - JONIAKOVÁ, Zuzana. 11. Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomika, manažment a technológie v podnikoch 2019. In TUZVO : časopis Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. ISSN 2453-8957, 2019, roč. 27, č. 2., s. 29.
  article

  article

 10. MAKÚCH, Jozef. Introductory Address by Jozef Makúch, the NBS Governor. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Jún 2018, roč. 26, č. 3, s. 3 online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.