Search results

 1. MORVAY, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad do roku 2020 : Zaostrené na: prerušenie konvergencie. Oponenti: Eva Pongrácz, Milan Žák. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. 117 s. VEGA 2/0097/19. ISBN 978–80–7144–300–1.
  book

  book

 2. MORVAY, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad do roku 2020 : Zaostrené na: prerušenie konvergencie. Oponenti: Eva Pongrácz, Milan Žák. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. online 117 s. VEGA 2/0097/19. ISBN 978–80–7144–301–8.
  electonic book

  electonic book

 3. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Slávnostná konferencia. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti : zborník abstraktov a príspevkov zo slávnostnej konferencie k 50. výročiu založenia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti konanej v 18.-20. júna 2018 v Častej-Papierničke. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. 146 s. ISBN 978-80-88946-82-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Living and Working in Europe 2017. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 81 s. ISBN 978-92-897-1583-6. ISSN 2363-0299. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. European Entrepreneurship Forum 2017; Eurozone: Evolution or Revolution?. International Conference. European Entrepreneurship Forum 2017; Eurozone: Evolution or Revolution? : Proceedings of the 11th International Conference, November 2017, (Prague, Czech Republic). Editors: Ľudomír Šlahor, Pawel Czarneczki. 1st Edition. Praha : NEWTON Academy, 2018. online 189 s. ISBN 978-80-87325-12-4.
  electonic book

  electonic book

 6. OECD Economic Surveys: Latvia 2017 : September 2017. Volume 2017/4. Paris : OECD, 2017. 138 s. OECD Economic Surveys. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-latvia-2017_eco_surveys-lva-2017-en> ISBN 978-92-64-28119-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. SOJKA, Ladislav. Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. Recenzenti: Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. Prešov : Bookman, 2015. 279 s. KEGA 042 PU-4/2014. ISBN 978-80-8165-098-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 8. BEDNAROVSKÁ, Mária et al. Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky II. Recenzenti: Christiana Kliková, Elena Fifeková. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014. 197 s. APVV-0750-11. ISBN 978-80-7144-236-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. LYÓCSA, Štefan. Konvergencia medzi výnosmi akciových indexov : habilitačná prednáška : študijný odbor Ekonomika a manažment podniku. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 33 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. LYÓCSA, Štefan. Konvergencia výnosov akciových indexov : habilitačná prednáška : študijný odbor Ekonomika a manažment podniku. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 33 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3710-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book