Search results

  1. Region direct : the international scientific journal : medzinárodný vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica. 2x ročne. ISSN 1337-8473. Available on Internet: https://www.degruyter.com/view/j/regd
    journal

    journal