Search results

 1. BEKER PUCAR, Emilija - GLAVAŠKI, Olgica. The Role of Exchange Rate on the Road towards the Euro Area: The Case of Baltic and Central Emerging European Economies. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 3, s. 289-317.
  article

  article

 2. KARAHAN, Özcan. Influence of Exchange Rate on the Economic Growth in the Turkish Economy. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2020. ISSN 1804-509X, 2020, vol. 11, no. 1, pp. 21-34.
  article

  article

 3. VOCHOZKA, Marek et al. The Influence of the International Price of Oil on the Value of the EUR/USD Exchange Rate. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 2, pp. 167-190.
  article

  article

 4. HINKE, Jana et al. Revenue Management of Changes in Foreign Exchange Rates - Case Study of Production Companies with Foreign Participation in the Czech Republic. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 181, no. 1-2, s. 115-123.
  article

  article

 5. KREJČÍ, Jana - LOUTHANOVÁ, Radka. Dynamická konverze měn a její podstata. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 9, s. 36-37.
  article

  article

 6. VOJTA, Martin - MORA, Marek. Mění eurozóna v tichosti podmínky pro přijetí eura? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 12, s. 10-13.
  article

  article

 7. PIKHART, Zdeněk - FROŇKOVÁ, Pavla. Estimating Natural Rate of Interest and Equilibrium Exchange Rate : a Case of the Czech Republic. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2019. ISSN 1213-2446, 2019, roč. 19, č. 4, s. 231-248.
  article

  article

 8. ŽIVKOV, Dejan - BALABAN, Suzana - DJURAŠKOVIĆ, Jasmina. What Multiscale Approach Can Tell About the Nexus Between Exchange Rate and Stocks in the Major Emerging Markets? In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 5, s. 491-512.
  article

  article

 9. NJEGIĆ, Jovan - ŽIVKOV, Dejan - JANKOVIĆ, Irena. Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 3, p. 270-292.
  article

  article

 10. NUCU, Anca Elena - ANTON, Sorin Gabriel. Monetary Conditions Index: New Empirical Evidence from Central and Eastern European Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 2, s. 139-158.
  article

  article