Search results

Records found: 294  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002998 xcla^"
 1. ZAMRAZILOVÁ, Eva - ALIAPULIOS, Janis. Bez politické shody ohledně přijetí eura nedává vstup do ERM II smysl. Byl by jen nákladným a zbytečně riskantním gestem. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2024. ISSN 1212-4273, 2024, roč. 31, č. 2, s. 44-45.
  article

  article

 2. SZENTMIHÁLYI, Szabolcs. Digitalisation and Convergence - The Example of Estonia. In Financial and Economic Review : Scientific Journal of the Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : Magyar Nemzeti Bank, 2023. ISSN 2415-9271, 2023, vol. 22, no. 1, pp. 144-158.
  article

  article

 3. SOKHANVAR, Amin. Impacts of Ongoing Global Geopolitical and Economic Turbulences on Exchange Rates: A Case Study of the Australian Dollar. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2023. ISSN 0013-3035, 2023, roč. 71, č. 6-7, s. 405-427.
  article

  article

 4. ŠIKULOVÁ, Ivana. Ako sa napĺňa predpoklad zvýšenia zahraničného obchodu s eurozónou po prijatí eura na Slovensku. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 2453-9287, 2023, č. 2, s. 31-33.
  article

  article

 5. YAN, Chen - ZHANG, Leilei. Financial Development and Intra-Trade Relationships: Evidence from Panel Analysis of Regional Comprehensive Economic Partnership Countries. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2023. ISSN 2336-730X, 2023, vol. 32, no. 5, pp. 473-487.
  article

  article

 6. HALILI, Blerim et al. Is There an Asymmetric Effect Between the Exchange Rate and the Gross Domestic Product of Southeastern European Countries? In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2023. ISSN 2464-7683, 2023, vol. 73, no. 2, pp. 134-161.
  article

  article

 7. AYINDE, Taofeek O. - ADEYEMI, Farouq A. Big Data and Exchange Rate Efficiency in Nigeria: Any Role for Investment Sentiments? In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2023. ISSN 1339-9381, 2023, vol. 15, no. 1, s. [1-13].
  article

  article

 8. MUCUK, Mehmet - EVREN, Sümeyra. What Drives Inflation in High-inflation Countries? Evidence from Haiti, Sudan, Türkiye and Zambia. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISSN 2336-8225, 2023, roč. 71, č. 3, s. 238-266.
  article

  article

 9. SCHIPOR, Georgiana-Loredana - DUHNEA, Cristina. The Assessment of the Convergence Criteria in Romania, on the Path Towards Euro Adoption. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2022. ISSN 1212-415X, 2022, roč. 22, č. 1, s. 121-134.
  article

  article

 10. SERŽANTĖ, Milena - KARALIUS, Benas. Analysis of the Economic Factors Determining the Foreign Direct Investment Inflows of Lithuania. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2022. ISSN 1802-8527, 2022, roč. 16, č. 39, s. 35-46.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.