Search results

Records found: 133  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002998 xpca^"
 1. DARMO, Ľubomír et al. Makroekonómia. Recenzenti: Žaneta Lacová, Ján Lisý, Rajmund Mirdala. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2024. 399 s. [23,2 AH]. [APVV-20-0338]. ISBN 978-80-7676-871-0. [Copy count : 31, currently available 21, at library only 3]
  Makroekonómia

  book

 2. VAVLIČ, Lukáš - KOVÁČ, Ondrej. Vývoj minimálnej mzdy vo vybraných krajinách Európskej únie v rokoch 2018-2022. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIII. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIII. (2023) : Reviewed Proceeding of Contributions from an 23. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5132-8, s. 42-50.
  article

  article

 3. MKIYES, Hussein. Exchange Rate and Economic Stability During Crises: Case Study Syria. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2023, vol. 38, no. 1, pp. 163-187.
  article

  article

 4. MKIYES, Hussein. The Importance of Stabilizing the Syrian Pound Exchange Rate for Achieving Economic Stability. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 277-286.
  article

  article

 5. SZABÓ, Jakub - JANČOVIČ, Peter. Inflation Dynamics & Real Economic Activity: Examination of the Cost-Based Hybrid New Keynesian Phillips Curve for the Czech Republic. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 465-475 online. I-21-106-00.
  article

  article

 6. SZABÓ, Jakub - JANČOVIČ, Peter. Inflation Dynamics in the Czech Republic: New Evidence on the Cost-based Hybrid New Keynesian Phillips Curve. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 0323-262X, 2022, roč. 51, č. 2, s. 129-148 online. I-21-106-00.
  article

  article

 7. ŠULÁKOVÁ, Agáta. Najbližšie rozšírenie eurozóny vráti Slovákov, Rakúšanov a Slovincov o 130 rokov „späť do minulosti“ : (.... vtedy už mali spoločné platidlo). In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 2453-9287, 2022, č. 1, s. 24-27 online.
  article

  article

 8. ČAPLÁNOVÁ, Anetta et al. Ekonómia. Recenzenti: Ján Lisý, Kajetána Hontyová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 585 s. [36,3 AH]. ISBN 978-80-7676-490-3. [Copy count : 35, currently available 26, at library only 5]
  Ekonómia

  book

 9. MKIYES, Hussein. Dôležitosť stabilizácie výmenného kurzu sýrskej libry pri dosahovaní ekonomickej stability v Sýrii. In "Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy" : zborník vedeckých statí z workshopu konaného 8. 11. 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky = Journal of Scientific States. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4870-0, s. 112-119 online.
  article

  article

 10. FIŠERA, Boris - WORKIE TIRUNEH, Menbere - HOJDAN, Dávid. Currency Depreciations in Emerging Economies: A Blessing or a Curse for External Debt Management? - Registrovaný: Scopus. In International Economics. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 2542-6869, 2021, vol. 168, pp. 132-165 online. VEGA 2/0101/21, APVV-17-0551.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.