Search results

Records found: 1395  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003042 xkni^"
 1. CHRVALOVÁ, Lujza. Súčasný stav a niektoré tendencie vývoja medzinárodného obchodu s konvenčnými zbraňami s dôrazom na postavenie štátnych aktérov : dizertačná práca. Školiteľ: Ľubomír Čech. Bratislava, 2023. 201 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2022. Bratislava : Slovak Business Agency, 2023. 187 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Cisgenic Crops: Safety, Legal and Social Issues. 1st Edition. Cham : Springer, 2023. 288 s. ISBN 978-3-031-10721-4. ISSN 2662-3196 (Series E-ISSN).
  book

  book

 4. KUPEC, Václav. Moderní kontrola veřejné správy. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2023. 151 s. ISBN 978-80-7676-713-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Moderní kontrola veřejné správy

  book

 5. "Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030 III." : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. Recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Roman Kozel. 1. vydanie. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. 58 s. VEGA 1/0338/22. ISBN 978-80-225-5051-2.
  electonic book

  electonic book

 6. BORCHARDT, Klaus-Dieter. Abeceda práva Únie. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2023. 144 s. ISBN 978-92-76-10158-1. [Copy count : 11, currently available 10, at library only 1]
  book

  book

 7. 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska. Medzinárodná právnická vedecká konferencia. 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej právnickej vedeckej konferencie organizovanej Národnou bankou Slovenska a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 24. novembra 2022 pri príležitosti 30. výročia prijatia Zákona o Národnej banke Slovenska. 1. vydanie. Bratislava : Národná banka Slovenska : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2023. 176 s. ISBN 978-80-8043-259-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. MESARČÍK, Matúš - MÓRO, Róbert - KOMPAN, Michal. Analýza vybraných právnych úprav navrhovaných Európskou komisiou a technologických riešení vo vzťahu k šíreniu dezinformácií a správaniu sa online platforiem. Bratislava : Kempelenov inštitút inteligentných technológií, 2022. 64 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. BOSSCHE, Peter Van den - ZDOUC, Werner. The Law and Policy of the World Trade Organization : Text, Cases and Materials. 5th Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2021, reprinted 2022. 1170 s. ISBN 978-1-108-47820-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2021. Bratislava : Slovak Business Agency, 2022. 166 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.