Search results

 1. ZUZIK, Jozef. Vývoj likvidity v odevnom priemysle v čase pandémie COVID-19. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4772-7, s. 43-49 online.
  article

  article

 2. POTOMA, Radoslav - NOVOTNÝ, Marcel. Analýza ukazovateľov rentability a likvidity v podniku U. S. Steel Košice, s.r.o. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 8-11.
  article

  article

 3. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. The Analysis of the financial health of selected business accounting entities. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 26-30.
  article

  article

 4. ORESKÝ, Milan. Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku. Recenzenti: Júlia Lipianska, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 198 s. [10,97 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-763-1. [Copy count : 26, currently available 12, at library only 3]
  book

  book

 5. SABOLOVÁ, Martina - HUDÁKOVÁ, Jana. Hodnotenie finančnej situácie podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4258-6, s. 129-143 CD-ROM.
  article

  article

 6. HRONEC, Miloslav - HRVOĽOVÁ, Božena. Riziko likvidity/likvidnosti. In Udržitelný rozvoj VII - 30 let od Jednotného evropského aktu aneb Evropa čtyř svobod. Konferencia. Udržitelný rozvoj VII - 30 let od Jednotného evropského aktu aneb Evropa čtyř svobod : sborník z vědecké konference : České Budějovice, 31.3.-1.4.2016. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISBN 978-80-7556-002-5, s. 41-47.
  article

  article

 7. MEHEŠ, Marek. Faktory ovplyvňujúce finančnú výkonnosť podniku. In Financie, účtovníctvo, dane 2015 so zameraním na súčasné problémy : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4176-3, s. 86-91 CD-ROM. VEGA 1/0292/13.
  article

  article

 8. FEDORKOVÁ, Katarína - CZILLINGOVÁ, Jana. Úverové riziko ako súčasť finančného rizika podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4093-3, s. 227-231. VEGA 1/0004/13.
  article

  article

 9. STANKOVÁ, Adriana - DOMARACKÁ, Denisa. Využitie lividity pri ex ante analýze účtovnej jednotky. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : VIRT - vzdelávacie zariadenie EUBA, 8. - 10. septembra 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4134-3, s. 141-145.
  article

  article

 10. HARUMOVÁ, Anna. Aktuálne trendy finančného riadenia podnikov v kríze. In Podnikové financie vo vede a praxi : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4093-3, s. 126-134. VEGA 1/0067/15.
  article

  article