Search results

 1. IŠTOK, Michal - DŽUGAN, Erik. Využívanie trustov a nadácií pri správe majetku: porovnanie Malty a Panamy. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 3, s. 15-26.
  article

  article

 2. IŠTOK, Michal - STAŠOVÁ, Jana. Využívanie Maltskej holdingovej spoločnosti v medzinárodnom daňovom plánovaní. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 2, s. 32-43.
  article

  article

 3. KALABIS, Zbyněk. Střípky z historie centrální banky Maltské republiky. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 8, s. 48-49.
  article

  article

 4. PETKOVÁ, Zuzana - MAKAROVÁ, Xénia. Slováci v Paradise Papers: Imreczeho kamarát, Kmotrík aj Ján Man. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 30. novembra 2017, roč. 27, č. 48, s. 18-20.
  article

  article

 5. PRESSBURG, Adrian Peter. Malta bojuje o svoj imidž. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 16. mája 2013, roč. 23, č. 19, s. 32-33.
  article

  article

 6. ABRHÁM, Josef. New EU member states: economic growth, convergence and effects of integration processes. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2012. ISSN 1335-2741, 2012, roč. 15, č. 2, s. 106-123.
  article

  article

 7. KIRÁLY, Uzor. Opätovné použitie komunálnych odpadových vôd. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2011. ISSN 0322-886X, 2011, roč. 54, č. 7-8, s. 24-27.
  article

  article

 8. FILIN, Juraj. Malta, Euroland-juh : ostrov, ktorý žije z prílevu turistov a kapitálu. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2011. ISSN 1337-9798, 2011, roč. 3, č. September, s. 36-37.
  article

  article

 9. KURUC, Radko. Slovenský precedens - dvojnásobná zmena centrálnej parity. In Investor : financie & investície & úspech. - Bratislava : ECOPRESS, 2008. ISSN 1335-8235, jún 2008, roč. 9, č. 6, s. 28-29.
  article

  article

 10. Euro je měnou již ve dvaceti zemích. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2008. ISSN 1213-4273, 2008, roč. 16, č. 8, s. 8-10.
  article

  article