Search results

 1. Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu. 4x ročne. Available on Internet: <https://www.sam-km.sk/vedecky-casopis/o-casopise> ISSN 2453-8167.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Manažment podnikov : [vedecký časopis]. Prešov : Vydavateľstvo Universum-EU. 4x ročne. ISSN 1338-4104. Available on Internet: http://www.universum-eu.sk/
  journal

  journal

 3. Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov. 3x ročne. ISSN 1335-5813. Available on Internet: http://asocfin.sk/financny-manazer-casopis-saf/
  journal

  journal

 4. Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : IBIS partner ; Bratislava : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. 4x ročne. ISSN 1335-1729. Available on Internet: http://www.ibispartner.sk/sk/casopis-manazer
  journal

  journal

 5. Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Economia. 6x ročne. ISSN 1801-4690. Available on Internet: http://www.hrmanagement.cz
  journal

  journal

 6. Podnikanie v praxi : mesačník o ekonomike a podnikaní. Bratislava : MF SLOVENSKO. 12x ročne. ISSN 1335-7484
  journal

  journal