Search results

 1. DUŠEK, Jiří. Moderní personální management : trendy a výzvy. Recenzenti: Ladislav Skořepa, Jaroslav Slepecký. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 102 s. ISBN 978-80-7556-069-8.
  book

  book

 2. MARASOVÁ, Jana. Historické a súčasné premeny manažmentu ľudských zdrojov. Recenzenti: Milota Vetráková, Miroslava Szarková, Martina Blašková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 151 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1695-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. DUŠEK, Jiří et al. Aktuální otázky práva, managementu a personalistiky. Recenzenti: Ladislav Skořepa, Jaroslav Slepecký. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. online 59 s. Studia. Popis urobený: 12.9.2019. ISBN 978-80-7556-051-3.
  electonic book

  electonic book

 4. Enterprise and Human Resource Management as Areas of Innovations : Monograph. Edited by Anna Cierniak-Emerych, Szymon Dziuba, Agata Pietroń-Pyszczek, Andrzej Bodak. 1st Edition. Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2018. 166 s. ISBN 978-83-63978-74-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. HABERLEITNER, Elisabeth - DEISTLER, Elisabeth - UNGVARI, Robert. Vedení lidí a koučování v každodenní praxi. Praha : Grada Publishing, 2009, dotlač 2016. 255 s. Management. ISBN 978-80-247-2654-0. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Vedení lidí a koučování v každodenní praxi

  book

 6. DAŇKOVÁ, Michaela. Prokoukněte své lidi : praktický průvodce řízením. Praha : Grada Publishing, 2016. 136 s. ISBN 978-80-247-5624-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Prokoukněte své lidi

  book

 7. ŠTĚDROŇ, Bohumír et al. Manažerské rozhodování v praxi. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 275 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-587-9. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Manažerské rozhodování v praxi

  book

 8. MICHEL, Lukas. Management design : managing people and organizations in turbulent times. London : LID Publishing, 2015. 280 s. ISBN 978-1-907794-66-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. ARMSTRONG, Michael - TAYLOR, Stephen. Armstrong's handbook of human resource management practice. 13th ed. London : Kogan Page, 2014. xxxiv, 842 s. ISBN 978-0-7494-6964-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Armstrong's handbook of human resource management practice

  book

 10. KISLINGEROVÁ, Eva. Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky : v globální světové ekonomice. Praha : C.H.Beck, 2014. 171 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-537-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky

  book