Search results

 1. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Aplikácia funkčnej analýzy nákladov v riadení ľudských zdrojov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 2, s. 22-29 online.
  article

  article

 2. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Diversity Management as a Tool for Sustainable Development of Health Care Facilities. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 13, pp. [1-22] online.
  article

  article

 3. SZARKOVÁ, Miroslava. Nelátkové behaviorálne závislosti a riadenie ľudských zdrojov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 569-579 online. VEGA 1/0309/18.
  article

  article

 4. BELÁŇOVÁ, Benita - KRÁSNA, Slávka. Sociálne siete a sociálne médiá ako nástroje personálneho marketingu a personálneho manažmentu v digitálnej ére. In Moderní personální management : trendy a výzvy. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-069-8, s. 20-32. VEGA 1/0309/18.
  article

  article

 5. BLŠTÁKOVÁ, Jana et al. Reflection of Digitalization on Business Values: The Results of Examining Values of People Management in a Digital Age. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 12, pp. [1-17] online. VEGA 1/0412/19, VEGA 1/0017/20.
  article

  article

 6. BELÁŇOVÁ, Benita. Sociálne siete ako komunikačný nástroj v personálnom manažmente a marketingu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 41-49 online. VEGA 1/0309/18.
  article

  article

 7. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. A Healthy and Safe Working Environment in Companies as a Challenge for the Personnel Nanagement in Digital Age of Social Networks. In Moderní personální management : trendy a výzvy. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-069-8, s. 63-69. [VEGA 1/0447/19].
  article

  article

 8. SZARKOVÁ, Miroslava. Place and Role of Personnel Audit in Slovak Companies in the Industrial Revolution Stage 4.0 and 5.0. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-7 online. VEGA 01/0309/18.
  article

  article

 9. CENTÁROVÁ, Jana. Nová dimenzia vedenia ľudí v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch kultúrneho priemyslu na Slovensku. In Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4649-2, s. 30-34 online.
  article

  article

 10. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - COPUŠ, Lukáš. Identifikácia hrdinov ako metóda profilovania budúcich a súčasných zamestnancov. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. [1-11] online. VEGA 1/0393/16.
  article

  article