Search results

 1. Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca podnikateľa. 12x ročne. ISSN 1335-1508. Available on Internet: http://www.mzdovecentrum.sk
  Personálny a mzdový poradca podnikateľa

  journal

 2. Journal of East European Management Studies. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Mering : Reiner Hampp Verlag. 4x ročne. ISSN 0949-6181. Available on Internet: http://dx.doi.org/10.5771/0949-6181
  journal

  journal

 3. HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : People management forum. 12x ročne. ISSN 1212-690X. Available on Internet: http://www.pmf-hr.com
  journal

  journal

 4. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. 2x ročne. ISSN 1802-8527. Available on Internet: http://trendy.fbm.vutbr.cz/index.php/trends
  journal

  journal

 5. Finančný manažment. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Iura Edition. 12x ročne. ISSN 1338-7065
  journal

  journal

 6. Finančný manažment a controlling v praxi. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Iura Edition. 12x ročne. ISSN 1337-7574. Available on Internet: http://www.financnymanazment.sk
  journal

  journal

 7. Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Iura Edition. Mesačne. ISSN 1337-9437
  journal

  journal

 8. Human resources abstracts : an international information service. London : SAGE ; London : SAGE Publ. 4x ročne. ISSN 0099-2453
  journal

  journal