Search results

Records found: 2788  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003211 xcla^"
 1. ŠÍDLOVÁ, Věra. Budoucnost je hybridní: kombinace výzkumu a analýzy AI při testování kreativity s cílem maximalizovat její efektivitu. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2024. ISSN 1211-5622, 2024, roč. 29, č. 1, s. 12-13.
  article

  article

 2. HAUPTMANN, Jíři. CCD2 : revoluce, nebo evoluce? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2024. ISSN 1212-4273, 2024, roč. 31, č. 4, s. 29.
  article

  article

 3. CHOVANOVÁ SUPEKOVÁ, Soňa - KRCHOVÁ, Hana - FABO, Ladislav. Modelling the CSR Concept of an Enterprise Under the Influence of Marketing Strategies and Strategic Competitiveness. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2023. ISSN 1804-1728, 2023, no. 1, pp. [1-17].
  article

  article

 4. OSTIN, V. Maximizing Business Potential: The Symbiotic Relationship Between Employee Training and Business Success. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1338-7944, 2023, roč. 18, č. 3, s. 47-55.
  article

  article

 5. ŠTENGLOVÁ, Michaela - VOLEKOVÁ, Hana - JEŽEK, Michal. Jak výzkum přispívá k vyšší efektivnosti komunikace v posledních 30 letech. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2023. ISSN 1211-5622, 2023, roč. 33, č. 4, s. 10-11.
  article

  article

 6. JAROŠEVSKÝ, Filip. Virtuální jarmarky, ESOP i umělá inteligence. České firmy umějí být trendy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 11, s. 42-44.
  article

  article

 7. KNIHOVÁ, Ladislava. Konkurenční zpravodajství v marketingu není špionáž. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2023. ISSN 1211-5622, 2023, roč. 33, č. 1, s. 16-18.
  article

  article

 8. PAŠKA, Miroslav. Co motivuje různé generace spotřebitelů? In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2023. ISSN 1211-5622, 2023, roč. 33, č. 1, s. 22-23.
  article

  article

 9. HOFMANOVÁ, Natálie - KARLÍČEK, Miroslav. Consumers' Perceptions of Traditional and Counter-traditional Gender Stereotypes in Advertising: A Qualitative Study in the Post-Communist Context. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 1339-3081, 2023, roč. 16, č. 1, s. 35-44.
  article

  article

 10. ZAFAR, Ayesha - MAZHAR, Musa - SULTAN IJAZ, Yahya. Application of Marketing Principles for HEIs: A Perspective of Pakistani Universities. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1338-7944, 2023, roč. 18, č. 1, s. 36-55.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.