Search results

 1. BUTORACOVÁ-ŠINDLERYOVÁ, Ivana - HOGHOVÁ, Kristína. Brand Marketing of Regional Products – A Potential Strategic Management Tool in Regional Development. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. ISSN 1338-130X, 2020, vol. 11, no. 1, pp. 164-185.
  article

  article

 2. JESENSKÝ, Daniel - VOZNÍKOVÁ, Andrea. Význam POP médií roste, říká POPAI CE a Nielsen. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 1, s. 10-11.
  article

  article

 3. LAUKO, Peter. Aký obal predáva. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2020. ISSN 1337-9798, 2020, roč. 12, č. Jar/Spring, s. 55.
  article

  article

 4. BENEŠ, Filip. Společenská odpovědnost firem a hotelové ručníky. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 2, s. 22-23.
  article

  article

 5. SLIVKA, Martin. Seniori - zákazník budúcnosti. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2020. ISSN 1337-0545, 2020, roč. 14, č. jar, s. 40-44.
  article

  article

 6. HOSSEINIFARD, Seyedmohammad et al. Effects of Customer Knowledge Management on Marketing Management and Results: Case Study in Business Companies, FARS. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 16, pp. 244-254.
  article

  article

 7. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Slovenský zákazník rád pokúša šťastie. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 4, s.10-12.
  article

  article

 8. ROSENLACHER, Pavel - TICHÝ, Jaromír. The Effect of Sensory Marketing From the Perspective of Neuromarketing. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 1805-0638, 2020, roč. 9, č. 1, s. 77-80.
  article

  article

 9. HOMMEROVÁ, Dita - FIALA, Michal. Využívání nástrojů mobilního marketingu u cestovních kanceláří v ČR. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2020. ISSN 1805-0603, 2020, č. 1, s. 4-20.
  article

  article

 10. YAMANI, Ahmed Kadiri Hassani. Gender Representations in Moroccan Print Advertising. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. Special Edition, pp. 33-46.
  article

  article