Search results

 1. Modern Innovative and Information Technologies in the Development of Society [elektronický zdroj]. Editors: Aleksander Ostenda, Tetyana Nestorenko. Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018. online 302 s. Series of Monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology., Monograph 17. ISBN 978-83-947093-7-2.
  electonic book

  electonic book

 2. Trendy v podnikání 2018. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2018 : recenzovaný sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference, 15. – 16. listopad 2018, Plzeň, Česko [elektronický zdroj]. 1. vydání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. CD-ROM [250 s.]. SVK1-2018-010. ISBN 978-80-261-0833-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Effects of Small and Medium-Sized Enterprises in Rural Areas : Proceedings of Scientific Papers [elektronický zdroj]. Reviewers: Jozef Hudák, Monika Hudáková. Bialystok : Białostockie Wydawnictwo Naukowe, 2018. online 121 s. ISBN 978-83-950152-8-1.
  electonic book

  electonic book

 4. Economic and Social Development. International Scientific Conference. Economic and Social Development : Book of Proceedings : 30th International Scientific Conference on Economic and Social Development : Belgrade, 25-26 May 2018 [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Igor Klopotan, Milica Nestorovic. 1st edition. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency ; Warsaw : Faculty of Management University of Warsaw ; Koprivnica : University North ; Rabat : Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, 2018. online 482 s. ISSN 1849-7535.
  electonic book

  electonic book

 5. PEFnet 2017. European Scientific Conference of Doctoral Students. PEFnet 2017 : Proceedings : [21st] European Scientific Conference of Doctoral Students : Brno, [Czech Republic], November 30, 2017 [elektronický zdroj]. Edited by: Jana Stávková. 1st edition. Brno : Mendel University Press, 2018. online 231 s. ISBN 978-80-7509-555-8.
  electonic book

  electonic book

 6. QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. CD-ROM 1664 s. ISBN 978-80-87952-26-9.
  electonic book

  electonic book

 7. Handbook of Research on Entrepreneurship and Marketing for Global Reach in the Digital Economy [elektronický zdroj]. Hershey : IGI Global (Business Science Reference ), 2018. online [609 s.]. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage (ABSCA). ISBN 9781522563075.
  book

  book

 8. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018 [elektronický zdroj]. 1st Edition. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. online 510 s. ISBN 978-80-244-5392-7.
  electonic book

  electonic book

 9. Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2018). International Scientific Conference. Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2018) : Proceedings of Abstract : International Scientific Conference, July, 4-7, 2018, Pula, [Croatia] [elektronický zdroj]. 1st Edition. Považská Bystrica : BCSS, 2018. online [74 s.]. ISBN 978-80-8154-236-7.
  electonic book

  electonic book

 10. ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development. International scientific conference. ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development : conference proceedings : 3rd international scientific conference : Belgrade, Serbia, june 8, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Podgorica : Faculty of Business Studies of Mediterranean University ; Sofia : University of National and World Economy ; Celje : Faculty of Commercial and Business Studies ; Belgrade : Faculty of Applied Management, Economics and Finance : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017. online [xx, 675 s.]. ISBN 978-86-80194-07-3.
  ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development

  electonic book