Search results

 1. Marketing & komunikace. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká marketingová společnost. 4x ročne. ISSN 1211-5622. Available on Internet: http://www.cms-cma.cz/category/casopis/
  journal

  journal

 2. Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Index Copernicus. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.cjournal.cz/> ISSN 1804-1728.
  electronic journal

  electronic journal

 3. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Web of Science. Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci. 4x ročne. ISSN 1212-3609. Available on Internet: http://www.ekonomie-management.cz
  journal

  journal

 4. Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni. 4x ročne. Available on Internet: <www.fek.zcu.cz/tvp> ISSN 1805-0603.
  electronic journal

  electronic journal

 5. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. 2x ročne. ISSN 1335-9746. Available on Internet: http://revue.euke.sk/
  journal

  journal

 6. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 12x ročne. ISSN 1335-2016. Available on Internet: http://www.strategie.sk
  journal

  journal

 7. Journal of Management and Business : Research and Practice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity. 2x ročne. ISSN 1338-0494. Available on Internet: http://www.journalmb.eu/archive.html
  journal

  journal

 8. Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu : scientific journal is aimed at the area marketing and marketing management. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. 4x ročne. ISSN 1338-7944. Available on Internet: https://www.mins.sk/downloads/
  journal

  journal

 9. Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne. 2x ročne. ISSN 1338-6581. Available on Internet: http://acta.ujs.sk/
  journal

  journal

 10. Svět balení : časopis pro české a slovenské profesionály z oblasti balení. Praha : ATOZ Studio. 6x ročne. ISSN [nemá]. Available on Internet: www.svetbaleni.cz
  journal

  journal