Search results

 1. 2015 ,č. 1-2. Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2015. 2x ročne. ISSN 1338-6581 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 2. 2015 ,č. 1-4. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2015. 4x ročne. ISSN 1212-3609 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 3. 2015 ,č. 1. Journal of Management and Business : Research and Practice. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2015. 2x ročne. ISSN 1338-0494 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 4. 2015 ,č. -. Marketing & komunikace. Praha : Česká marketingová společnost, 2015. 4x ročne. ISSN 1211-5622 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 5. 2015 ,č. 7-12 + 9 príl.. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. Bratislava : MAFRA, 2015. 12x ročne. ISSN 1335-2016 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 6. 2015 ,č. 33-34. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2015. 2x ročne. ISSN 1335-9746 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 7. 2015 ,č. 1-4. Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu : scientific journal is aimed at the area marketing and marketing management. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. 4x ročne. ISSN 1338-7944 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 8. 2015 ,č. 1-6 + 12 príl.. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. Bratislava : MAFRA. 12x ročne. ISSN 1335-2016 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 9. 2014 ,č. 1. Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania, 2014. Iné. ISSN 1337-4990 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 10. 2014 ,č. 1-2. Journal of Management and Business : Research and Practice. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2014. 2x ročne. ISSN 1338-0494 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal