Search results

 1. 25th EBES Conference - Berlin. Conference. 25th EBES Conference - Berlin : Program and Abstract Book : May 23-25, 2018, Berlin, Germany [elektronický zdroj]. 1st edition. Istanbul : EBES, 2017. CD-ROM [220 s.]. ISBN 978-605-67622-3-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. The international role of the euro : interim report : june 2016 [elektronický zdroj]. Frankfurt am Main : European Central Bank, 2016. online [28 s.]. Available on Internet: <http://dx.doi.org/10.2866/321159> ISBN 978-92-899-2414-6. ISSN 1725-6593.
  electonic book

  electonic book

 3. The international role of the euro [elektronický zdroj]. July 2015. Frankfurt am Main : European Central Bank, 2015. online [78 s.]. Available on Internet: <http://dx.doi.org/10.2866/891381> ISBN 978-92-899-1937-1. ISSN 1725-6593.
  electonic book

  electonic book

 4. Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 9th international scientific conference : 9th - 10th september 2013, [Ostrava - Mariánské hory, Czech Republic] [elektronický zdroj]. Reviewed by Dana Dluhošová, Zdeněk Zmeškal. 1st ed. Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2013. CD-ROM [1115 s.]. ISBN 978-80-248-3172-5. ISSN 2336-162X. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions 2013 : CD-ROM edition including overview [elektronický zdroj]. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. CD-ROM. ISBN 978-1-48436-680-6. ISSN 0250-7366. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. Nové trendy - nové nápady 2011. Mezinárodní vědecká konference. Nové trendy - nové nápady 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj]. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2011. CD-ROM [450 s.]. ISBN 978-80-87314-20-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions 2010 [elektronický zdroj]. Washington : International Monetary Fund, 2010. CD-ROM. ISBN 978-1-61635-011-6. ISSN 0250-7366. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. Hospodářská politika v zemích EU: ekonomická krize - výzvy budoucnosti. Mezinárodní vědecká konference. Hospodářská politika v zemích EU: ekonomická krize - výzvy budoucnosti : VII. ročník mezinárodní konference, 16.-18.9.2009 Trojanovice [elektronický zdroj]. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-248-2022-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions 2007 [elektronický zdroj]. Washington : International Monetary Fund, 2007. CD-ROM. ISBN 978-1-58906-679-3. ISSN 0250-7366. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. Mena, bankovníctvo, finančné trhy. Medzinárodná vedecká konferencia. Mena, bankovníctvo, finančné trhy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 29.-30.9.2005 [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2005. CD-ROM. ISBN 80-225-2103-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  electonic book

  electonic book