Search results

 1. CHALOUPKA, Radek. Nové pojetí podpory destinačního managementu v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 24-36.
  article

  article

 2. ČEKANOVÁ, Katarína - PAULIKOVÁ, Alena - RUSKO, Miroslav. Sustainable development - a methodology of assessing the level of implementation of principles sustainable development at technical universities in Slovakia. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 27–34 online. VEGA 1/0990/15.
  article

  article

 3. BARTOŠOVÁ, Viera. Kontroly v systémy podvojného účtovníctva. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 14, s. 50-69.
  article

  article

 4. GASPARĖNIENĖ, Ligita et al. The Methodology of Digital Shadow Economy Estimation. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 4, pp. 20-33.
  article

  article

 5. JAHODA, Robert - GODAROVÁ, Jana. Unemloyment and its cost to public budgets in the Czech Republic in 2010 - 2015. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 7, s. 629-645.
  article

  article

 6. LUPÍŠEK, Antonín et al. Introduction of a methodology for deep energy retrofitting of post-war residential buildings in Central Europe to zero energy level. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2016. ISSN 1335-4205, 2016, vol. 18, no. 4, pp. 30-36.
  article

  article

 7. SOLAŘOVÁ, Hana. Standardy kvality sociálně-právní ochrany a jejich zavádění do praxe : metodický návod. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. ISSN 1213-6204, 2015, roč. 15, č. 2.
  article

  article

 8. DĚRGEL, Martin. Interpretace NÚR. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2014. ISSN 0139-5661, Leden 2014, č. 1, s. 9-15.
  article

  article

 9. JANDOVÁ, Lucie. Metodika k odškodňování nemajetkových újem je na světě! In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2014. ISSN 0032-2393, 2014, roč. 91, č. 2, s. 7-10. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0194430/archiv-pojistny-obzor-2014-2.pdf>
  article

  article

 10. BIELIK, Lukáš. Model metódy: metóda a problém. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. ISSN 0046-385X, 2014, roč. 69, č. 2, s. 105-118.
  article

  article