Search results

 1. KOLOŠTA, Stanislav. Formovanie a podoby učiacich sa regiónov. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Anna Vaňová, Miroslav Šipikal. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 155 s. Studia oeconomica, 62. ISBN 978-80-557-1537-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. GLICKMAN, Carl D. - GORDON, Stephen P. - ROSS-GORDON, Jovita M. SuperVision and instructional leadership : a development approach. 10th ed. New York : Pearson, 2018. 512 s. ISBN 978-0-13-444989-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. OECD Compendium of Productivity Indicators 2018. Paris : OECD, 2018. 137 s. OECD Compendium of Productivity Indicators. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2018_pdtvy-2018-en> ISBN 978-92-64-30111-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. LACO, Peter. Hodnotenie podnikových internetových stránok. Recenzenti: Matilda Drozdová, Mojmír Kokles, Ján Hudec. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 122 s. Studia oeconomica, 60. ISBN 978-80-557-1524-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Flexibility and Proportionality in Corporate Governance. Paris : OECD, 2018. 233 s. Corporate Governance. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/flexibility-and-proportionality-in-corporate-governance_9789264307490-en> ISBN 978-92-64-30748-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. ŠEBOVÁ, Ľubica. Dlhodobý vývoj finančnej situácie odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb na Slovensku. Recenzenti: Iveta Hajdúchová, Marián Gúčik. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2017. 139 s. Studia oeconomica, 57. ISBN 978-80-557-1280-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. HANÁK, Róbert. Vplyv podnikateľských skúseností na kvalitu spracovania podnikateľského zámeru : habilitačná práca. Oponent: Peter Markovič. Bratislava, 2017. 122 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies: 1990-2016. Paris : OECD, 2017 ; Paris : OECD Development Centre. 132 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-asian-countries-2017_9789264278943-en> ISBN 978-92-64-30800-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. LESÁKOVÁ, Ľubica et al. Inovácie v činnosti malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. Recenzenti: Ján Závadský, Anna Šatanová. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 324 s. VEGA 1/0494/15. ISBN 978-80-557-1347-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 10. RDA - Resource Description & Access : revízia 2016 : obsahuje zmeny a aktualizácie z apríla 2016 : slovenský preklad. Editori, preklad: Ľudmila Rohoňová, Juraj Valko. 1. vydanie. Martin : Slovenská národná knižnica v Martine, 2017. 1046 s. ISBN 978-80-8149-092-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book