Search results

 1. KŘIVÁNEK, Mirko. Dynamické vedení a řízení projektů : systémovým myšlením k úspěšným projektům. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 208 s. ISBN 978-80-271-0408-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. ELEXA, Ľuboš - GUNDOVÁ, Petra. Zbierka príkladov z finančno-ekonomickej analýzy podniku. Recenzenti: Ľubica Lesáková, Andrea Ondrušová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 138 s. ISBN 978-80-557-1538-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems. Paris : OECD, 2019. 130 s. Getting Skills Right. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/getting-skills-right-future-ready-adult-learning-systems_9789264311756-en> ISBN 978-92-64-31174-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Private Philanthropy for Development. Paris : OECD, 2018. 132 s. The Development Dimension. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/private-philanthropy-for-development_9789264085190-en> ISBN 978-92-64-08517-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. PANIAGUA, Alejandro - ISTANCE, David. Teachers as Designers of Learning Environments : The Importance of Innovative Pedagogies. Paris : OECD, 2018. 206 s. Educational Research and Innovation. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/teachers-as-designers-of-learning-environments_9789264085374-en> ISBN 978-92-64-08536-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 6. OECD Tax Policy Reviews : Slovenia 2018. Paris : OECD, 2018. 151 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-tax-policy-reviews-slovenia-2018_9789264303898-en> ISBN 978-92-64-30388-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. OECD Handbook for Internationally Comparative Education Statistics 2018 : Concepts, Standards, Definitions and Classifications. Paris : OECD, 2018. 147 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-handbook-for-internationally-comparative-education-statistics-2018_9789264304444-en> ISBN 978-92-64-30443-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Taxation of Household Savings. No. 25. Paris : OECD, 2018. 238 s. OECD Tax Policy Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxation-of-household-savings_9789264289536-en> ISBN 978-92-64-28952-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Social Protection System Review : A Toolkit. Paris : OECD, 2018. 62 s. OECD Development Policy Tools. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/social-protection-system-review_9789264310070-en> ISBN 978-92-64-31004-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. OECD Competition Assessment Reviews: Portugal. Volume I. Inland and Maritime Transports and Ports. Paris : OECD, 2018. 467 s. OECD Competition Assessment Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-competition-assessment-reviews-portugal-volume-i_9789264300026-en> ISBN 978-92-64-30001-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book