Search results

 1. Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2018). International Scientific Conference. Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2018) : Proceedings of Abstract : International Scientific Conference, July, 4-7, 2018, Pula, [Croatia] [elektronický zdroj]. 1st Edition. Považská Bystrica : BCSS, 2018. online [74 s.]. ISBN 978-80-8154-236-7.
  electonic book

  electonic book

 2. International Days of Statistics and Economics. International Conference. International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics, September 6–8, 2018, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1. Edition. Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. online 2063 s. Available on Internet: <https://msed.vse.cz/msed_2018/sbornik/introduction.html> ISBN 978-80-87990-14-8.
  electonic book

  electonic book

 3. Economics, management, finance and social attributtes of economic system. International scientific conference. Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2017) : proceedings of abstract : international scientific conference, july, 5-9, 2017, Pula, [Croatia] [elektronický zdroj]. 1st ed. Považská Bystrica : BCSS, 2017. online [80 s.]. ISBN 978-80-8154-208-4.
  electonic book

  electonic book

 4. Economics, management, finance and social attributtes of economic system. International scientific conference. Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2016) : proceedings of abstract : international scientific conference, june, 22-26, 2016, Dubrovnik, [Croatia] [elektronický zdroj]. 1st ed. Považská Bystrica : BCSS, 2016. online [86 s.]. ISBN 978-80-8154-167-4.
  electonic book

  electonic book

 5. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. CD-ROM [211 s.]. ISBN 978-80-225-4258-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník abstraktov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. CD-ROM [31 s.]. ISBN 978-80-225-4259-3. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. Ekonomika a manažment podnikov 2011. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika a manažment podnikov 2011 : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie : 4. - 5. októbra 2011, Zvolen [elektronický zdroj]. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. CD-ROM. ISBN 978-80-228-2284-8.
  book

  book

 8. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave : Herľany, 6.-8. apríl 2010 [elektronický zdroj]. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2966-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13. júl 2010 Malá Ida [elektronický zdroj]. Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3016-3. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. MELOUN, Milan - MILITKÝ, Jiří - HILL, Martin. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech [elektronický zdroj]. Praha : ACADEMIA, 2005. CD-ROM. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book