Search results

 1. MELUCHOVÁ, Jitka. Mzdové zvýhodnenia v roku 2020. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 79-82 online.
  article

  article

 2. ĎURINOVÁ, Ivona. Vývojové trendy v uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 170-179 online. VEGA 1/0569/18.
  article

  article

 3. RABATINOVÁ, Marcela. Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 5, s. 16-26.
  article

  article

 4. LESÁKOVÁ, Dagmar. Chudoba a spotrebiteľské správanie. In Chudoba a spotrebiteľské správanie : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4468-9, s. 5-11 CD-ROM.
  article

  article

 5. RABATINOVÁ, Marcela. Životné minimum od 1.7.2016 a jeho vplyv na vybrané daňové veličiny. In Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov : newsletter aktuálnych informácií, otázok a odpovedí. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1335-3772, 30. jún 2016, roč. 12, č. 12, s. 1-6.
  article

  article

 6. KUŠNÍROVÁ, Jana. Životné minimum a dopad jeho výšky na vybrané daňové veličiny v roku 2016. In Mzdové účtovníctvo a personalistika - portál. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-4740, 19.10.2015, [s. 1-2], [1,41 NS] online. Available on Internet: <http://www.mup.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYgghOvcPhx_IdWcb20BHreAg_rzFJ8D5c>
  article

  article

 7. VÁLEK, Juraj. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka platná pre roky 2014 aj 2015. In Mzdové účtovníctvo a personalistika - portál. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1338-4740, 24.11.2014, [s. 1-2], [1,91 NS] online. Available on Internet: <http://www.mup.sk/33/nezdanitelna-cast-zakladu-dane-na-danovnika-platna-pre-roky-2014-aj-2015-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_DAMNj_Uf76B1UWBS0tlgLw/>
  article

  article

 8. RABATINOVÁ, Marcela. Životné minimum od 1.7.2014 a jeho vplyv na vybrané daňové veličiny. In Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov : newsletter aktuálnych informácií, otázok a odpovedí. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1335-3772, 25. júl 2014, roč. 10, č. 15, s. 1-5.
  article

  article

 9. KUŠNÍROVÁ, Jana. Zmeny životného minima a ich dopad na zamestnanca v roku 2014 (nezdaniteľné časti a sadzba dane z príjmu). In Mzdové účtovníctvo a personalistika - portál. - Bratislava : Dashöfer Holding a Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-4740, 31.10.2013, [s. 1-2] online [2,461 NS].
  article

  article

 10. PONGRÁCZOVÁ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálne zabezpečenie : (aplikačné praktikum). Recenzenti: Eva Rievajová, Edita Vojteková. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 168 s. [7,30 AH]. ISBN 978-80-225-3598-4. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book