Search results

Records found: 495  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003393 xkni^"
 1. EURO 2024. European Conference on Operational Research. EURO 2024 Copenhagen : 33rd European Conference on Operational Research : 30th June - 3rd July 2024 : Conference Program. 1st Edition. Ballerup : DIS Congress Service, 2024. 432 s. ISBN 978-87-93458-26-0.
  electonic book

  electonic book

 2. HUNTINGTON-KLEIN, Nick. The Effect : An Introduction to Research Design and Causality. 1st Edition. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2022. 619 s. ISBN 978-1-032-12578-7. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  book

  book

 3. HULL, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 11th Edition, Global Edition. Harlow : Pearson, 2022. 880 s. ISBN 978-1-292-41065-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 4. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Recenzenti: Ľuboš Marek, Josef Jablonský, Marián Hanták... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2022. 262 s. ISBN 978-80-974180-9-0.
  electonic book

  electonic book

 5. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. "AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach". 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2022. 28 s. ISBN 978-80-974443-0-3.
  electonic book

  electonic book

 6. Viackriteriálne modely teórie hier v ekonómii a politológii. Vedecký workshop. Viackriteriálne modely teórie hier v ekonómii a politológii: vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č.1/0427/20 : zborník z workshopu. Recenzenti: Martina Kuncová, Miroslava Jánošová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2022. 38 s. VEGA 1/0427/20. ISBN 978-80-974443-4-1.
  book

  book

 7. LACKO, Roman. Modelovanie efektívnosti produkčných jednotiek v službách a životnom prostredí : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania : obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 61 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4836-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory Econometrics : A Modern Approach. 7th Edition. Boston : Cengage Learning, 2021. 826 s. ISBN 978-1-337-55886-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. NEŽINSKÝ, Eduard. DEA modely ako kvantitatívny nástroj sociálno-ekonomickej analýzy : habilitačná prednáška. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 40 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4825-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 10. KOPCZEWSKA, Katarzyna. Applied Spatial Statistics and Econometrics : Data Analysis in R. 1st Edition. Abingdon : Routledge, 2021. 593 s. ISBN 978-0-367-47076-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 0]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.