Search results

Records found: 223  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003393 xpca^"
 1. PÁLEŠ, Michal - KOMARA, Silvia. Modelovanie rozdelení využitím knižnice fitur v jazyku R. 1. vydanie. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2023. 5 s. VEGA 1/0431/22, VEGA 1/0561/21.
  electonic book

  electonic book

 2. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 22. listopad - 24. listopad 2023, Praha. Editor: Brian König, web editor: Martin Lukáčik ; recenzenti: Adam Borovička, Michal Fendek, Andrea Furková...[et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 131 s. [8,94 AH]. ISBN 978-80-225-5107-6.
  electonic book

  electonic book

 3. MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10. november 2023, Bratislava. Zostavenie zborníka: Michaela Chocholatá ; recenzenti: Zuzana Čičková, Andrea Furková... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 67 s. [3,26 AH]. ISBN 978-80-225-5102-1.
  electonic book

  electonic book

 4. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XV. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XV : zborník zo seminára, 24. - 26. mája 2023, Púchov. Zostavovateľ: Marian Reiff, web editor: Martin Lukáčik ; recenzenti: Ivan Brezina ml., Gabriela Dováľová, Michal Fendek... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2023. 92 s. [5,95AH]. ISBN 978-80-69021-03-7.
  electonic book

  electonic book

 5. ČIČKOVÁ, Zuzana - KARAS, Martin - KUCHARČÍK, Rudolf. Hra väzňova dilema a medzinárodné vzťahy. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XV. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XV : zborník zo seminára, 24. - 26. mája 2023, Púchov. - Bratislava : Letra Edu, 2023. ISBN 978-80-69021-03-7, s. 12-16. VEGA 1/0115/23.
  article

  article

 6. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu 2022. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 30. listopad - 2. prosinec 2022, Praha. Editor: Brian König, web editor: Martin Lukáčik ; recenzenti: Adam Borovička, Michal Fendek, Marián Goga ...[et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. [149 s.] [9,22 AH]. ISBN 978-80-225-5006-2.
  electonic book

  electonic book

 7. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. Editor: Brian König, web editor: Martin Lukáčik. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 133 s. [8,45 AH]. Available on Internet: <http://fhi.sk/files/netrinecop/Praha2021.pdf> ISBN 978-80-225-4885-4.
  electonic book

  electonic book

 8. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV. seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV : zborník zo seminára. Zostavovateľ: Marian Reiff, web editor: Martin Lukáčik ; recenzenti: Andrea Furková, Pavel Gežík, Marián Goga... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 100 s. [6,90 AH]. Available on Internet: <http://www.fhi.sk/files/katedry/kove/ssov/Bratislava/Zbornik-Bratislava-2021.pdf> ISBN 978-80-225-4831-1.
  electonic book

  electonic book

 9. Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník z XI. medzinárodnej vedeckej konferencie. Zostavenie zborníka: Erik Šoltés. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. 123 s. [7,57 AH]. ISBN 978-80-89962-88-4.
  electonic book

  electonic book

 10. CRESPO CUARESMA, Jesús - HLOUŠKOVÁ, Jaroslava - OBERSTEINER, Michael. Agricultural Commodity Price Dynamics and Their Determinants: A Comprehensive Econometric Approach. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Forecasting. - Hoboken : John Wiley & Sons. ISSN 1099-131X, 2021, vol. 40, no. 7, pp. 1245-1273 online. H2020 Food 633692.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.