Search results

Records found: 26  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003445 xpca^"
 1. HARUMOVÁ, Anna. Výber vhodného modelu ohodnotenia pri stanovení hodnoty podniku. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 33-45 online. KEGA 025EU-4/2018.
  article

  article

 2. ŽÁK, Štefan et al. Mobilné zdravotníctvo z pohľadu rozhodovania spotrebiteľa. Recenzenti: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Viera Kubičková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 97 s. [5,67 AH]. VEGA 1/0637/17. ISBN 978-80-225-4594-5. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 3. RUŽIČKA, Tomáš - RALBOVSKÝ, Andrej - RICHNÁK, Patrik. Identifikácia atribútov modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva /mHealthConsMod/ : správa o výsledkoch riešenia Projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave č. I-16-108-00 : doba riešenia 1.1.2016 - 31.12.2016. Oponenti: Nikola Nechalová, Pavel Gežík. 1. vydanie. Bratislava, 2017. [30 s.]. I-16-108-00.
  book

  book

 4. HARUMOVÁ, Anna. Decision Models in the Valuation of the Property. In Ecoletra.com : scientific eJournal. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2016. ISSN 2377-9748, 2016, vol. 2, no. 1, pp. 66-84 online.
  article

  article

 5. HARUMOVÁ, Anna. Vplyv finančného riadenia a rozhodovania na hodnotu podniku. In Nové výzvy vo financiách podnikateľských subjektov : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4189-3, s. 78-85.
  article

  article

 6. SUŠIENKOVÁ, Katarína. Modelovanie preferencií rozhodovateľa pri výbere zamestnanca. In RELIK 2015. Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2015. Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti) : 8. mezinárodní vědecká konference : Praha, 12.-13. 11. 2015. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015. ISBN 978-80-245-2112-1, s. 311-322 CD-ROM. VEGA 1/0092/15. 1/0092/15, VEGA, Moderné prístupy k navrhovaniu komplexných štatistických prieskumov.
  article

  article

 7. PETRÍKOVÁ, Kristína. Economic Policy Based on Quantitative Methods. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 675-680 CD-ROM.
  article

  article

 8. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Stratégia ako séria kľúčových manažérskych rozhodnutí. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2014. ISSN 1336-9105, 2014, roč. 9, č. 2, s. 28-34 online.
  article

  article

 9. HARUMOVÁ, Anna - JÁNOŠOVÁ, Zuzana. Decision model for business valuation method selection in the Slovak Republic. In International e-conference on optimization, education and data mining in science, engineering and risk management 2013/2014. The 3rd International e-conference on optimization, education and data mining in science, engineering and risk management 2013/2014 : conference proceedings : 1st December 2013 - 31st March 2014 Bratislava. - Prague : Curriculum, 2014. ISBN 978-80-87894-01-9, s. 157-173 online.
  article

  article

 10. JÁNOŠOVÁ, Zuzana. Modelovanie rozhodovacieho procesu pri výbere prístupu a metódy ohodnotenia : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2014. 139 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.