Search results

 1. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 12. medzinárodná vedecká konferencia [doktorandov] : Bratislava, 19.-21. novembra 2008 : 40. výročie vzniku FHI EU v Bratislave [elektronický zdroj]. Bratislava : Iura Edition, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-8078-233-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 11. medzinárodná vedecká konferencia : 17.-18. máj 2007 : [zborník príspevkov] [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007. CD-ROM.
  book

  book

 3. TAHA, Hamdy A. Operations research : an introduction [elektronický zdroj]. 8th ed. Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, 2007. CD-ROM. ISBN 0-13-173885-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting : zborník / proceedings : AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach = AIESA - participation of PhD. students on building of society based on knowledge [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. CD-ROM. ISBN 80-225-2174-4.
  book

  book