Search results

Records found: 32  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003472 xpca^"
 1. IVANIČKOVÁ, Mariana - BARKÓCIOVÁ, Miroslava. Analysis of the Process of Basic Modules of Social Services Information System. In Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022. Medzinárodný vedecký workshop. "Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5095-6, s. 51-55. KEGA 035EU-4/2022.
  article

  article

 2. KRÁTKA, Zuzana. Capital Coverage of Catastrophe Risk in Accordance with the Solvency II Regulation. In Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení : recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického rizika. - Litomyšl : H.R.G., 2022. ISBN 978-80-7490-283-3, s. 32-39. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0431/22.
  article

  article

 3. KENZHEGULOV, B. et al. Numerical Modeling of Thermomechanical Processes in Heat-resistant Alloys. - Registrovaný: Web of Science. In Bulletin of the University of Karaganda : [Journal]. - Karaganda : Karagandy University of the name of academician E.A. Buketov. ISSN 2518-7198, 2020, vol.98, no. 2, pp. 101-107.
  article

  article

 4. NAŇÁKOVÁ, Martina - GÁLL, Jozef. Možnosti implementácie modulu zamestnanosti v cestovnom ruchu v podmienkach Slovenskej republiky. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 204-212 online. I-19-102-00.
  article

  article

 5. TARČA, Alexander et al. Možnosti využitia komunikácie manažérov v lokálnej počítačovej sieti Intranet. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4678-2, 33-38 online.
  article

  article

 6. TARČA, Alexander et al. Possibilities of Communication of Managers in Local Computer Network INTRANET. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4678-2, s. 135 online.
  article

  article

 7. MIKLOŠÍK, Andrej - KUCHTA, Martin - VAŠKOVÁ, Linda. Informačné systémy marketingu : IKT v integrovanom marketingu. Recenzenti: Štefan Žák, Peter Murár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 295 s. [19,19 AH]. ISBN 978-80-225-4514-3. [Copy count : 15, currently available 11, at library only 3]
  book

  book

 8. MIKLOŠÍK, Andrej. Informačné systémy marketingu : technológie pre interaktívny marketing. Recenzenti: Štefan Žák, Andrej Hriciga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 268 s. [16,58 AH]. ISBN 978-80-225-3832-9. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book

 9. JURGA, Rastislav. The people and the knowledge in mathematics the factorization of free moduls over special local ring. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. marca 2013 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. ISBN 978-80-561-0030-1, s. 308-311.
  article

  article

 10. DANESHJO, Naqibullah et al. Proposed Construction of an Unmanned Research Vehicle. In Acta technica Corviniensis : bulletin of Engineering. - Hunedoara : University Politehnica Timisoara, Faculty of Engineering Hunedoara, 2013. ISSN 2067-3809, 2013, vol. 6, no. 4, pp. 137-141 online. Available on Internet: <http://acta.fih.upt.ro/pdf/archive/ACTA-2013-4.pdf>
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.