Search results

Records found: 70  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003476 xkni^"
 1. KODEROVÁ, Jitka - SOJKA, Milan - HAVEL, Jan. Teorie peněz. 2. rozšíř. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 283 s. ISBN 978-80-7357-640-0. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  Teorie peněz

  book

 2. Kreativní ekonomika : vybrané eknomické, právní, masmediální a informatizační aspekty. Jitka Kloudová a kolektiv. Bratislava : Eurokódex, 2010. 216 s. ISBN 978-80-89447-20-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Kreativní ekonomika

  book

 3. KOHOUT, Pavel. Finance po krizi : důsledky hospodářské recese a co bude dál. Praha : GRADA, 2009. 218 s. ISBN 978-80-247-3199-5. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 4. CONGDON, Tim. Keynes, the Keynesians and monetarism. Cheltenham : Edward Elgar, 2007. 339 s. ISBN 978-1-84720-139-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. MÁČE, Miroslav. Makroekonomie v kostce : makroekonomický systém a všeobecná rovnováha trhu : vyrovnáváni makroekonomické nerovnováhy : řízení ekonomiky z pohledu fiskální monetární politiky. Praha : Grada Publishing, 2007. 469 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-1841-5. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. KAUFMAN, Henry. O penězích a trhu : svobodný trh a jeho úskalí pohledem slavného wallstreetského finančníka. Přeložil Jan Placht. Praha : PROSTOR, 2004. 343 s. ISBN 80-7260-112-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  O penězích a trhu

  book

 7. BROŽOVÁ, Dagmar. Malé dějiny ekonomického myšlení. Praha : Vysoká škola ekonomická. Nakladatelství Oeconomica, 2004. 122 s. ISBN 80-245-0737-4. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. ŽAMBERSKÝ, Pavel - TAUŠER, Josef. Ekonomie měnového kurzu I. Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2003. 60 s. ISBN 80-245-0637-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. CHYTIL, Zdeněk. Postkeynesovské pojetí nezávislosti centrální banky a fungování komerčních bank. Praha : Vysoká škola ekonomická. Nakladatelství Oeconomica, 2003. 135 s. ISBN 80-245-0469-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. SOBEK, Otto. Menová teória a politika. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. 183 s. ISBN 80-225-1618-X. [Copy count : 20, currently available 18, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.