Search results

Records found: 234  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003486 xcla^"
 1. KOSTURKOVÁ, Martina. Intelektuálna integrita a pokrytectvo. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 2, s. 28-31.
  article

  article

 2. ZLOCHA, Ľubomír. Právna regulácia sexizmu v reklame – základné východiská. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023. ISSN 0032-6984, 2023, roč. 106, č. 2, s. 99-115.
  article

  article

 3. SVITAČOVÁ, Eva. Niektoré hrozby spojené s využívaním digitálnych technológií - výzva pre edukáciu v školách. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2023. ISSN 1335-5864, 2023, roč. 34, č. 4, s. 4-13.
  article

  article

 4. MÁSLO, Lukáš. Kaldor-Hicks Improvement and Justice: To the Discussion on Normative Economics. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISSN 2336-8225, 2023, roč. 71, č. 5, s. 518-535.
  article

  article

 5. PUZIOVÁ, Kristína - ŠOLTYS, Dominik. Miesto a význam základných hodnôt sudcovskej etiky v predpokladoch pre výkon funkcie sudcu. In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2023. ISSN 2644-643X, 2023, roč. 10, č. 1, s. 32-40.
  article

  article

 6. VOROBIYENKO, Petro. Global Reasons of World Instability and Ways to Its Decrease. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2022. ISSN 1728-6239, 2022, vol. 195, no. 1-2, pp. 4-12.
  article

  article

 7. SOROKOVÁ, Tatiana. Klamstvá, polopravdy a manipulácia. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 10, s. 15-18.
  article

  article

 8. KOSTURKOVÁ, Martina. Výchova slobodného človeka s kritickým myslením a morálnou zodpovednosťou. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 6, s. 12-16.
  article

  article

 9. POLANSKÝ, Ivo. Vybrané problémy dokazování rozumové a mravní vyspělosti. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2021. ISSN 2533-4387, 2021, roč. 6, č. 1, s. 65-80.
  article

  article

 10. DVOŘÁK, Antonín - LISA, Aleš. Temný turismus: byznis nebo cesta k sobě samým? In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2021. ISSN 1804-252X, 2021, roč. 12, č. 2, s. 9-17.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.