Search results

 1. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Mzdové veličiny pre rok 2020. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 4, s. 50-73.
  article

  article

 2. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Priemerná mesačná mzda za rok 2019 a jej dopad na mzdové veličiny. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 7-8, s. 37-44.
  article

  article

 3. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Pravidelný a nepravidelný príjem zamestnanca. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 15, s. 92-106.
  article

  article

 4. STRÄHLOVÁ, Jarmila. Mzda, jej splatnosť a výplata mzdy. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-1508, 2014, č. 8, s. 100-114.
  article

  article

 5. Veľkoobchodníci zarobili v minulom roku viac. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1335-9266, 2014, roč. 18, č. 3, s. 10.
  article

  article

 6. CINGELOVÁ, Zuzana. Zvýšenie minimálnej mzdy od januára 2012. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-0448, 2011, č. 12-13, s. 3-12.
  article

  article

 7. VIŠŇOVSKÝ, Miroslav. Minimálna mzda v roku 2010. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-060X, 2010, č. 1, s. 6-14.
  article

  article

 8. KOVALČÍK, Ján. Rast HDP stále silný. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2007. ISSN 1335-0684, 6. septembra 2007, č. 36, s. 9.
  article

  article

 9. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Mzdy - výpočet, zdaňovanie a účtovanie v podvojnom účtovníctve. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. ISSN 1335-1508, 2007, č. 8-9, s. 4-44.
  article

  article

 10. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2006 a prognóza vývoja na rok 2006. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 12, s. 85-92.
  article

  article