Search results

 1. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 82 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-626-8.
  electonic book

  electonic book

 2. Štruktúra miezd v SR v roku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 155 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-628-2.
  electonic book

  electonic book

 3. Štruktúra miezd v SR 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 147 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-561-2.
  electonic book

  electonic book

 4. Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 91 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-560-5.
  electonic book

  electonic book

 5. Štruktúra zamestnancov v poľnohospodárstve 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 18 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-576-6.
  electonic book

  electonic book

 6. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 74 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-559-9.
  electonic book

  electonic book

 7. Štruktúra zamestnancov v poľnohospodárstve 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 18 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-491-2.
  electonic book

  electonic book

 8. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 76 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-474-5.
  electonic book

  electonic book

 9. Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 91 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-475-2.
  electonic book

  electonic book

 10. Štruktúra miezd v SR 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 147 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-476-9.
  electonic book

  electonic book