Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003569 xkni^"
 1. Znalecká činnosť a perspektívy jej ďalšieho rozvoja : zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Marián Židó. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 119 s. ISBN 978-80-225-3928-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 2. POLONČÁK, Milan. Aktuálne otázky teórie a praxe manažérskeho účtovníctva : kandidátska dizertačná práca. Škol. Milan Haviar. Bratislava, 1993. 122 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. STEPAN, Adolf - ZECHNER, Jozef. Kalkulácia nákladov a cenová politika v trhovej ekonomike : Pracovná kniha. 4. rozšír. a prepr. vyd. Bratislava : NOPPI, [1992]. 133 s. ISBN 80-900976-1-8. [Copy count : 3, currently available 3, at library only 0]
  book

  book

 4. SWOBODA, Petr. Kalkulace nákladů a cenová politika v tržní ekonomice. Prekl. Kateřina Balažovičová. 1. vyd. Praha : Linde, 1992. 95 s. ISBN 80-901210-1-2. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 5. LANG, Helmut - TORSPECKEN, Hans-Dieter. Kostenrechnung und Kalkulation. 1. Aufl. Wiesbaden : Gabler, 1991. 150 s. ISBN 3-409-13969-9. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 6. LECLÉRE, Didier. Comptabilité analytique : Analyse, prévision et contrôle des couts. 1. éd. Paris : Eyrolles, 1991. 179 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. HUMMEL, Siegfried - MÄNNEL, Wolfgang. Kostenrechnung 1 : Grundlagen, Aufbau und Anwendung. 4. völlig neu bearb. und erw. Aufl. Wiesbaden : Gabler, 1990. 420 s. ISBN 3-409-21134-9. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 8. MÄNNEL, Wolfgang. Kostenrechnung 2 : Moderne Verfahren und Systeme. 3. Aufl. Wiesbaden : Gabler, 1990. 198 s. ISBN 3-409-21140-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. JOST, Helmuth. Kosten- und Leistungsrechnung. 2. Aufl. Wiesbaden : Gabler, 1976. 237 s. ISBN 3-409-21051-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.