Search results

 1. DUDZICH, Viktar. Příčiny odchylek nominálních kurzů od absolutní parity kupní síly v tranzitivních ekonomikách. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 2, s. 194-212.
  article

  article

 2. KOLÁŘ, Petr. Digitální hysterie, nebo logi(sti)cká evoluce? In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 6, s. 26-27.
  article

  article

 3. MENG, Xu. The Function Analysis on the Establishment of Market-Assisted Mechanisms - Taking The Chamber of Commerce As an Example. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 26-33.
  article

  article

 4. ZAREMBA, Adam - KONIECZKA, Przemysław. Are value, size and momentum premiums in CEE emerging markets only illusionary? In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920, 2015, roč. 65, č. 1, s. 84-104.
  article

  article

 5. PAVEL, Jan. Transakční náklady veřejných výdajových programů. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 4, s. 411-424.
  article

  article

 6. ZIEGELBAECK, Martin - BREUER, Guenther. The Role of market makers in the Euronext milling wheat contract. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 4, s. 183-187.
  article

  article

 7. OKRUHLICA, František. Výška transakčných nákladov ako meradlo kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 434-439.
  article

  article

 8. ZEMAN, Juraj. Prínosy a náklady vstupu Slovenska do menovej únie : kvantitatívne vyhodnotenie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2012. ISSN 1335-0900, Máj 2012, roč. 20, č. 5, s. 11-12.
  article

  article

 9. NĚMCOVÁ, Ingeborg. Ekonomické dopady vícerychlostní Evropy. In Mezinárodní politika. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2012. ISSN 0543-7962, 2012, roč. 36, č. 3, s. 7-9.
  article

  article

 10. CHLUMSKÝ, Jiří. Možnosti přibližování ekonomické úrovně méně rozvinutých zemí k vyspělým státům. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2011. ISSN 1801-7118, 2011, roč. 7, č. 1, s. 103-113. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0128980/2011_01_sets.pdf>
  article

  article