Search results

 1. PINDA, Ľudovít. Preloss Financing by Retention Fund. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 112-119. VEGA 1/0166/20.
  article

  article

 2. BADURA, Peter. Porovnanie transakčných poplatkov kryptomien. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 32-39 online. VEGA 1/0007/2019.
  article

  article

 3. MINÁRIK, Marek - PÁSZTOROVÁ, Janka. Role of the Logistics in Determining the Size and the Structure of the Transaction Costs in Export Price. In Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference Dedicated to the 100th anniversary of the University of Economics – Varna. - University of Economics – Varna : University publishing house „Science and Economics", 2020. ISBN 978-954-21-1039-2, s. 475-486 online. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0039/20.
  article

  article

 4. MINÁRIK, Marek - PÁSZTOROVÁ, Janka. Transaction Costs Role in Export Price - Comparison of EU and the Western Balkan Countries. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 626-638 online. VEGA 1/0420/19.
  article

  article

 5. MINÁRIK, Marek. Containerization in the Freight Transport and the Logistics as a Phenomenon of the Impact on the Transaction Costs Dynamics in Export Price. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 322-331 CD-ROM.
  article

  article

 6. VÝROST, Tomáš - LYÓCSA, Štefan - BAUMÖHL, Eduard. Network-Based Asset Allocation Strategies. In North American Journal of Economics and Finance. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1879-0860, 2019, vol. 47, january, pp. 516-536.
  article

  article

 7. JANKELOVÁ, Nadežda et al. The Identification of disruptions in the Slovak economy expressed by index of economic freedom. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2017, vol. 12, no. 8, pp. 2233-2242 online. VEGA 1/0109/17.
  article

  article

 8. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - PŘÍVARA, Andrej. The Microeconomic and macroeconomic contexts of remittances. In Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017). international conference. Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017) : proceedings of 7th international conference : Saint-Petersburg, Russia, 18-19 May 2017. - Bangkok : Suan Sunandha Rajabhat University, 2017, pp. 286-287. VEGA 1/0014/16.
  article

  article

 9. HANSENOVÁ, Heda - CEMPÍREK, Václav - NOVÁK, Petr. Transport and logistics and their influence on export costs. - Registrovaný: Scopus. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2016. ISSN 1335-4205, 2016, vol. 18, no. 2, s. 45-50.
  article

  article

 10. STEINHAUSER, Dušan - ČUKANOVÁ, Miroslava. Vplyv transakčných nákladov vo vzťahu k outsourcingu a offshoringu na zisk vybraných akciových spoločnosti. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 36, s. 466-479. VEGA 1/0205/14 "Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii", VEGA 1/0550/14 "Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020".
  article

  article