Search results

Records found: 29  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003653 xpca^"
 1. SZABÓ, Jakub - KURUCZ, Milan. The Death of Neoliberalism or a Mere Camouflage? Polanyian Countermovement in Hungary & Poland. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Forum for Social Economics. - Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 0736-0932, 2023, vol. 52, no. 3, pp. 240-254.
  article

  article

 2. PROFANT, Tomáš Imrich. A Critical Approach To the Depoliticization of Good Governance. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 189-196. APVV-19-0314.
  article

  article

 3. KUNYCHKA, Mykhaylo. K niektorým otázkam definície pojmu rozvoj. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 347-356.
  article

  article

 4. ORLOVSKÁ, Sofia. Populizmus ako determinant súčasného politického smerovania Argentíny. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 466-472.
  article

  article

 5. KARAS, Martin - BROCKOVÁ, Katarína. Investment Treaties and National Sovereignty: Latest Developments. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Journal of International Trade Law and Policy. - Bingley : Emerald Publishing. ISSN 2045-4376, 2021, vol. 20, no. 2, pp. 127-141 online.
  article

  article

 6. ŠKVRNDA, František. O vybraných príčinach a súvislostiach kríz v súčasnom svete. In Medzinárodné vzťahy 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2021: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie= Proceedings of Scientific Works from the 22th International Scientific Conference. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2021. ISBN 978-80-225-4904-2. ISSN 2585-9412, s. 738-745 online. VEGA 2/0152/20.
  article

  article

 7. ŠKVRNDA, František - ČECH, Ľubomír - KUCHARČÍK, Rudolf. Teória medzinárodných vzťahov. Recenzenti: Peter Juza, Milan Kurucz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 183 s. [13,95 AH]. KEGA 015EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4790-1. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 8. PROFANT, Tomáš Imrich. Excluding the Radical Economic Left from the Slovak Public Discourse: A Moderate Leftist Talk Show As a Case Study. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In East European Politics and Societies: and Cultures. - Berkeley : University of California Press. ISSN 0888-3254, 2020, vol. 34 no. 2, pp. 1-25 online. (2020 - Current Contents). Czech Science Foundation 1821864S.
  article

  article

 9. KUNYCHKA, Mykhaylo - RANETA, Leonid. O nekotorych problemach ekonomičeskogo razvitija Nigerii. In Sučasni naukovi pidchodi do modernizacii ekonomiki ta finansovoji sistemi krajini : Materiali dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji: 17 žovtnja 2020 roku. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2020. ISBN 978-966-992-246-5, s. 14-18.
  article

  article

 10. KARAS, Martin - BROCKOVÁ, Katarína. Investment Protection and Sovereignty : The Clash of Theories in the Practice of Investment Arbitration. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2020, vol. 15, no. 2, pp. 398-406 online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.