Search results

 1. FAIGLOVÁ, Svetlana - POHLOD, Ján. Novelizácie zákona o dani z príjmov v roku 2004 : (s vykonávacími predpismi) : aktualizácia "Novej príručky o dani z príjmov s príkladmi". Bratislava : EPOS, 2005. 477 s. ISBN 80-8057-621-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 2. Občiansky zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č 150/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2004. 2. dopl. vyd. Bratislava : Nová práca, 2004. 613 s. ISBN 80-88929-61-X. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. Novelizovaný občiansky zákonník : s dôvodovou správou : v úplnom znení. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2004. 192 s. ISSN 1335-9517. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Novelizovaný občiansky zákonník

  book

 4. PELC, Vladimír. Odpisy 2004. 6. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2004. 243 s. Účetnictví a daně. ISBN 80-247-0750-0. [Copy count : 5, currently available 5, at library only 0]
  book

  book

 5. POLO, Michele - TEDESCHI, Piero. Equilibrium and renegotiation in delegation games. Milano : IGIER, 1997. 18 s. Working paper series, Working paper n. 116. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - DZUREKOVÁ, Elena. Doplnkové dôchodkové poistenie. Zodp. red. Gabriela Stomanová. 1. vyd. Bratislava : Eurounion, 1996. 154 s. ISBN 80-85568-66-7. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book