Search results

 1. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. Bratislava : INPROST. 26x ročne. ISSN 1335-650X.
  journal

  journal

 2. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1337-7523. Available on Internet: https://www.ropoaobce.sk/
  journal

  journal

 3. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1337-0197. Available on Internet: https://www.ropoaobce.sk/
  journal

  journal

 4. Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SON MEDIA. 6x ročne. ISSN 1337-2459
  journal

  journal

 5. Územná samospráva. Žilina : MUNICIPALIA. 6x ročne. ISSN 1336-6475
  journal

  journal

 6. Spravodajca vo verejnej správe : odborný mesačník účtovných, daňových a mzdových aktualít. Bratislava : Verlag Dashöfer. 12x ročne. ISSN 1336-9377
  journal

  journal