Search results

Records found: 36  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003766 xszp^"
 1. Forbes : Slovensko. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Barecz & Conrad Media. 12x ročne. ISSN 1338-2527. Available on Internet: https://www.forbes.sk/vydania-forbes/
  journal

  journal

 2. Obchod : marketing, retail, FMCG. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 6x ročne. ISSN 1335-2008
  Obchod

  journal

 3. Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus, Spracovaný v EKO-INDEX. Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives". 4x ročne. Available on Internet: <https://businessperspectives.org/index.php/journals/investment-management-and-financial-innovations?category_id=30> ISSN 1810-4967.
  electronic journal

  electronic journal

 4. Tovar & Predaj. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : ATOZ Marketing Services. 6x ročne. ISSN 1805-0549. Available on Internet: http://www.tovarapredaj.sk/
  journal

  journal

 5. Harvard Business Review. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Boston : Harvard Business School Publishing. 6x ročne. ISSN 0017-8012. Available on Internet: https://hbr.org/magazine
  //search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,url,cpid&custid=sklib3&db=bth&jid=HBR&lang=sk&site=eds-live
  journal

  journal

 6. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 2x ročne. Available on Internet: <https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/archiv-vydanych-cisel> ISSN 2453-9988.
  Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

  journal

 7. Acta Oeconomica Universitatis Selye : International Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne. 2x ročne. ISSN 1338-6581. Available on Internet: http://acta.ujs.sk/
  journal

  journal

 8. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno. 2x ročne. ISSN 1804-3836. Available on Internet: http://www.hotskolabrno.cz/?stranka=187&nix=casopis-journal-of-tourism-hospitality-and-commerce#obsah
  journal

  journal

 9. Potravinářský zpravodaj. Praha : Agral. 12x ročne. ISSN 1801-9110
  journal

  journal

 10. Revue obchodu, průmyslu, hospodářství : měsíčník pro vnější ekonomické vztahy a podnikání. - spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Rapid. Mesačník. ISSN 0139-7036
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.