Search results

Records found: 542  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003973 xcla^"
 1. HRTÁNEK, Ladislav. Predbežné opatrenie a jeho využitie. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 1, s. 10-17.
  article

  article

 2. MACHÁČOVÁ, Tatiana. Postupy účtovania pre obce a ROPO od 1. januára 2024. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1337-0197, 2024, roč. 19, č. 1, s. 12-14.
  article

  article

 3. DROTÁR, Martin - KELLO, Daniel. Zákaz finančnej asistencie: brzda M&A trhu a priestor na legislatívnu zmenu. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1339-8652, 2023, roč. 9, č. 1, s. 2-8.
  article

  article

 4. BONEK, Martin. Zákon o službách zamestnanosti. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1335-1583, 2023, roč. 28, č. 13, s. 3-272.
  article

  article

 5. MINKOVÁ, Ľuboslava. Cestovné náhrady - zmeny v náhradách a dopady ich zvýšenia. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 7-8, s. 39-44.
  article

  article

 6. ALENOVÁ, Gabriela. Zníženie emisií nesmieme ignorovať. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2023. ISSN 1335-2008, 2023, roč. 28, č. 3, s. 34.
  article

  article

 7. KLEMENTOVÁ, Vladimíra - KLEMENT, Ladislav - HVOLKOVÁ, Lenka. Economic Impacts of the Covid-19 Pandemic on Selected Tourism Enterprises in the Slovak Republic and Their Responses. In Ekonomická revue cestovného ruchu : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2023. ISSN 0139-8660, 2023, roč. 56, č. 1, s. 10-20.
  article

  article

 8. KOVÁČOVÁ, Zdenka et al. Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1335-0897, 2023, roč. 28, č. 9-10, s. 40-429.
  article

  article

 9. KICSI, Rozalia et al. Insights into the Political Economy of Protection: The Case of International Trade in Agricultural Goods. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISSN 2336-8225, 2023, roč. 71, č. 4, s. 447-472.
  article

  article

 10. PAŽICKÝ, Martin. The Effects of Social Distancing Measures on COVID-19 Spreads in European Countries. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Varšava : Sciendo, 2023. ISSN 1804-1663, 2023, vol. 23, no. 2, pp. 105-158.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.