Search results

Records found: 172  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003973 xpca^"
 1. ULCELUSE, Magdalena - KAHANEC, Martin. Eastward Enlargements of the European Union, Transitional Arrangements and Self‑Employment. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Population Economics : International Research on the Economics of Population, Household, and Human Resources. - Basel : Springer Nature. ISSN 1432-1475, 2023, vol. 36, no. 2, pp. 719-742. APVV-15–0765, PITN-GA-2013–608311, Horizon 2020 726950, MAGYC 822806.
  article

  article

 2. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2023. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2023. 115 s. [5,75 AH]. ISBN 978-80-89105-85-4.
  book

  book

 3. POZSONYIOVÁ, Natália. Neets in Slovakia: Situation and Labour Market Measures. In Economic and Social Development : 95th International Scientific Conference on Economic and Social Development. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023. ISSN 1849-7535, pp. 183-190. VEGA 1/0037/20.
  article

  article

 4. POZSONYIOVÁ, Natália. Neets in Slovakia: Situation and Labour Market Measures. In Economic and Social Development : 95th International Scientific Conference on Economic and Social Development. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023. ISSN 1849-7543, p. 17.
  article

  article

 5. JUHÁS, Henrich. Impact of the Trade Defence Measures on EU-Russia Foreign Trade Relations. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 198-208.
  article

  article

 6. VRÁB, František. Možný model účinnej prevencie hybridných hrozieb v prostredí podniku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2023. ISSN 1336-7137, 2023, roč. 19, č. 2, s. 32-38.
  article

  article

 7. PAKŠIOVÁ, Renáta. Aktuálny súhrn podpôr z balíka „Prvá pomoc plus“ v januári a februári 2022. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 31. január 2022, roč. 19, č. 1, s. 8-10 online.
  article

  article

 8. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - REIFF, Marian. Portfolio Selection Model Using CVAR and MDD Risk Measures. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI : Proceedings of the International Scientific Conference: 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-93-8, pp. 150-154 online. VEGA 1/0339/20.
  article

  article

 9. GAJDOŠOVÁ, Zuzana - SNOPKOVÁ, Andrea. COVID-19 Pandemic and Its Effect on Slovak Economy. In Managing and Modelling of Financial Risks : Proceedings of 11th International Scientific Conference. - Ostrava : Technical University of Ostrava, 2022. ISBN 978-80-248-4641-5. ISSN 2464-6989 (On-line), pp. 59-69. VEGA 1/0466/19, KEGA 015EU-4/2020.
  article

  article

 10. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2022. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2022. 97 s. [4,85 AH]. ISBN 978-80-89105-83-0.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.