Search results

Records found: 28  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003976 xcla^"
 1. HMÍROVÁ, Lenka. Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia III. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 9, s. 163-183.
  article

  article

 2. HMÍROVÁ, Lenka. Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia III. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 5, s. 68-72.
  article

  article

 3. HLADKÁ, Michaela. Hodnocení České republiky výborem Moneyval. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 3, s. 20-21.
  article

  article

 4. RUŠČÁKOVÁ, Anna. Sporné otázky menovej politiky. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Február 2018, roč. 26, č. 1, s. 17-21.
  article

  article

 5. BEDRETDINOV, Rafik. Kdy začne další finanční krize ? In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 3, s. 1-10.
  article

  article

 6. BREINEK, Pavel. Vliv fiskální konsolidace na ekonomiku: současná diskuse o snižovaní rozpočtového deficitu a dluhu. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 1, s. 17-29.
  article

  article

 7. KOHL, Miroslav. Zvažování rizik v systému managementu kvality ISO 9001:2015. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2016. ISSN 1335-9231, 2016, roč. 24, č. 4, s. 14-15.
  article

  article

 8. TITZE, Miroslav. Netradičná menová politika a kvantitatívne uvolňovanie Centrálnej banky Japonska v rokoch 2001–2006. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 5, s. 603-623.
  article

  article

 9. STRELCOVÁ, Stanislava. Vplyv protikrízových opatrení na základné makroekonomické ukazovatele v Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, december 2012, roč. 8, č. 2, s. 173-181.
  article

  article

 10. HÖLCZ, Róbert. Konsolidácia verejných rozpočtov daňovými barlami. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 5, s. 10-11.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.