Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003976 xpca^"
 1. MAJERNÍK, Milan - CHOVANCOVÁ, Jana. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie. Recenzenti: Peter Adamišin, Vojtech Dirner. 1. vydanie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019. online 216 s. KEGA 038PU-4/2018. ISBN 978-80-555-2250-0.
  electonic book

  electonic book

 2. BADURA, Peter. Využitie testov historických dát pre budúce investície. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 100-105 CD-ROM. VEGA 1/0404/16.
  article

  article

 3. ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Personálne náklady ako významný faktor rastu výkonnosti podniku. In Aktuálne výzvy podnikovej ekonomiky zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity podnikov - II : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4002-5, s. 103-107 CD-ROM.
  article

  article

 4. KLIMIKOVÁ, Mária - VOVK, Martin. Crisis management of banks in the context of financial crisis. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2013 : proceedings of the 10th International scientific conference : 10-11 June 2013 Telč, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2013. ISBN 978-80-210-6294-8, s. 169-175 [online]. Available on Internet: <http://is.muni.cz/do/econ/soubory/konference/efs/Sbornik_2013.pdf>
  article

  article

 5. PAVELKA, Ľuboš. Podnikateľské stratégie v postkrízovom období. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2010. ISSN 1335-5813, Zima 2010, roč. 10, č. 4, s. 140-141.
  article

  article

 6. PONGRÁCZOVÁ, Eva. Aktuálne otázky trhu práce Slovenska v čase krízy. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1, s. [1-6].
  article

  article

 7. GAJDOVÁ, Denisa. Európa zdôrazňuje význam malých podnikov. In Výrobné družstevníctvo : časopis COOP Produkt Slovensko. ISSN 1336-2224, 2009, roč. 65, č. október-december, s. 9.
  article

  article

 8. GÁLOVÁ, Zuzana. Vplyv krízy na financovanie podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5.
  article

  article

 9. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Slovenské firmy a globalizácia : čo hovorí prieskum. In Zisk. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. ISSN 1337-9151, 2009, č. 1, s. 36-37.
  article

  article

 10. VYBÍRALOVÁ, Júlia - FÜZYOVÁ, Ľubica - POLAČKO, Vladimír. Tvorba a ochrana životného prostredia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 233 s. ISBN 80-225-2098-5. [Copy count : 11, currently available 9, at library only 2]
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.