Search results

 1. HUDÁKOVÁ, Anna - BURGER, Ivan. HR Gold 2010: dvanásty ročník súťaže. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 2- 6.
  article

  article

 2. ULČIN, Peter. Tmavé stránky osobnosti: Podivuhodný prípad Dr. Jekylla a pána Hyda v manažmente. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 1-2, s. 40-45.
  article

  article

 3. SOROKOVÁ, Tatiana. Frustrácia z pandémie ako ju nepoznáme : efektívne nástroje zvládania záťaže. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 6, s. 12-15.
  article

  article

 4. STREČKO, Vladimír. 10 matematických velikánov. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 1, s. 54-71.
  article

  article

 5. STREČKO, Vladimír. Pohľad do histórie matematiky. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 4, s. 28-61.
  article

  article

 6. KRIŠTOFÍKOVÁ, Klára. Start-up není jen prvotní myšlenka, ale i plán. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 11-12, s. 14-15.
  article

  article

 7. BARNOVÁ, Silvia - KRÁSNA, Slávka - GABRHELOVÁ, Gabriela. Academic Procrastination in Working Population as a Barrier in Tertiary Education. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 23-34.
  article

  article

 8. STREČKO, Vladimír. Pohľad do histórie matematiky. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 3, s. 49-66.
  article

  article

 9. Informácie: vedecké cukrárne a vedecké kaviarne (október a december 2019) : mikroplasty : depresia-epidémia 21. storočia : pozor na plný vianočný stôl, obezita je viac ako kozmetický problém : týždeň vedy a techniky 2019 je úspešne za nami : osobnosť vedy a techniky : celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky : osobnosť vedy a techniky do 35. rokov : popularizátor vedy : vedecko-technický tím roka : cena Aurela Stodolu : cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2019. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 4, s. 62-72.
  article

  article

 10. SUCHÁNEK, Petr - ČINČALOVÁ, Simona - PROKOP, Martin. Vliv osobnostních a demografických charakteristik zákazníků na jejich loajalitu. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2019. ISSN 1211-555X, 2019, vol. 27, no. 3, s. 115-125.
  article

  article