Search results

 1. PETRÍK, Borislav. Nobelova cena za ekonómiu (1969-2012) [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. online [42 s.].
  electonic book

  electonic book

 2. BAŤA, Tomáš. Úvahy a projevy : čte Alfred Strejček [elektronický zdroj]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, [2011]. CD-ROM [audiokniha]. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Osobnosť a odbornosť pedagógov ako obraz študentských vzorov. Konferencia. Osobnosť a odbornosť pedagógov ako obraz študentských vzorov : celoslovenská konferencia : 6.-7. februára 2008, Hotel Holiday, Žilina [elektronický zdroj]. Bratislava : Junior Archievement Slovakia, 2008. CD-ROM.
  electonic book

  electonic book

 4. HRONEC, Ondrej. Jur Hronec z Gočova (1881-1959) : pedagóg, vedec, zakladateľ a organizátor slovenského i československého vysokého školstva : dokumentárny film [elektronický zdroj]. Spolupráca: Daniela E. Komárová, Marta Patschová. Banská Bystrica : G.A.G. - umelecká agentúra, 2008. DVD. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. TEGZE, Oldřich. Neverbální komunikace : e-learningový kurz [elektronický zdroj]. Brno : Computer Press, 2007. CD-ROM. ISBN 80-251-0183-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. Jur Hronec (1881-1959) - zakladateľ slovenského vysokého školstva : zborník vydaný pri príležitosti 125. výročia narodenia [elektronický zdroj]. [S.l.] : Royal Unicorn, 2006. CD-ROM. ISBN 80-969181-6-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book