Search results

  1. Partnerství v regionu a produkt cestovního ruchu jako výsledek partnerství. Mezinárodní konference. Partnerství v regionu a produkt cestovního ruchu jako výsledek partnerství : sborník příspěvků z druhé mezinárodní konference : 21. května 2009, Brno [elektronický zdroj]. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2009. CD-ROM [204 s.]. ISBN 978-80-87200-03-9.
    Partnerství v regionu a produkt cestovního ruchu jako výsledek partnerství

    electonic book