Search results

 1. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo> ISSN 1339-5564.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 1x ročne. ISSN 1339-8040. Available on Internet: https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo
  journal

  journal

 3. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1335-2881. Available on Internet: https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo-archiv
  journal

  journal