Search results

 1. 2014 ,Č. výber. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2014. 1x ročne. ISSN 1339-8040 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 2. 2013 ,č. 1-4. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2013. 4x ročne. ISSN 1335-2881 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 3. 2012 ,č. 1-4 + príl.. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2012. 4x ročne. ISSN 1335-2881 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 4. 2011 ,č. 1-4 + príl.. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2011. 4x ročne. ISSN 1335-2881 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 5. 2010 ,č. 1-4. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2010. 4x ročne. ISSN 1335-2881 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 6. 2009 ,č. 1-4. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2009. 4x ročne. ISSN 1335-2881 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 7. 2008 ,č. 1-4. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2008. 4x ročne. ISSN 1335-2881 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 8. 2007 ,č. 1-4 + príl.. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2007. 4x ročne. ISSN 1335-2881 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 9. 2006 ,č. 1-4. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2006. 4x ročne. ISSN 1335-2881 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 10. 2005 ,č. 1-4 + 2 príl.. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = revue for theory and practice in the field of intellectual property = revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2005. 4x ročne. ISSN 1335-2881 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal