Search results

 1. KRAMÁROVÁ, Zlatica. Prvá dáma sa vrátila do Tatier : Hotel Lomnica. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. jar, s. 60-63.
  article

  article

 2. KRAMÁROVÁ, Zlatica. Najlepší hotel na svete má Slovák. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. jar, s. 20-26.
  article

  article

 3. PUPIŠOVÁ, Iveta. Akadémia hoteliera: Aby pre vás chceli pracovať, aby sa k vám vrátili. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. jar, s. 36-37.
  article

  article

 4. MIŠA, Dominik. Chýba nám kvalita a úsmev. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 3, s. 18-19.
  article

  article

 5. MINÁRIK, Peter. Vaše tržby riadi mozog : ide o zážitok, o dobrý pocit, o dopamín... In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. leto, s. 42-43.
  article

  article

 6. PUPIŠOVÁ, Iveta. Akadémia hoteliera: Ako získať viac hostí. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2016. ISSN 1337-0545, 2016, roč. 10, č. zima, s. 36-37.
  article

  article

 7. PUPIŠOVÁ, Iveta. Akadémia hoteliera: Vyhnite sa chybám druhých. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2016. ISSN 1337-0545, 2016, roč. 10, č. jar, s. 38-39.
  article

  article

 8. ORAVEC, Jozef. Procesy: Simulovať sa oplatí. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2015. ISSN [nemá], júl-august 2015, roč. 10, č. 55, s. 18-19.
  article

  article

 9. LEPIEŠOVÁ, Martina - NEMČEKOVÁ, Mária. Násilie a agresia voči sestrám pri výkone povolania. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2013. ISSN 0049-1225, 2013, roč. 45, č. 2, s. 172-194.
  article

  article

 10. GALLO, Peter. 8 krokov k úspechu v agroturizme. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2013. ISSN 1337-0545, 2013, roč. 7, č. jeseň, s. 44-47.
  article

  article