Search results

 1. Tackling harmful alcohol use : economics and public health policy. Paris : OECD, 2015. 235 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/tackling-harmful-alcohol-use_9789264181069-en> ISBN 978-92-64-18085-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Aktualizácia k zákonom I/2008 : zákon o dani z pridanej hodnoty : zákon o účtovníctve : zákon o správnych poplatkoch : zákon o spotrebnej dani z vína : zákon o spotrebnej dani z piva : zákon o spotrebnej dani z liehu : zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov : zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Žilina : Poradca, 2008. 392 s. Aktualizácia, I/5. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Aktualizácia k zákonom I/2008

  book

 3. Daňový sprievodca 2007 s komentárom : zákon o dani z príjmov : zákon o DPH : zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku obsahuje aj daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel : zákon o spotrebnej dani z vína : zákon o spotrebnej dani z piva : zákon o spotrebnej dani z liehu : zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov : zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja : zákon o správe daní a poplatkov : bonus: zákon o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách. Bratislava : ECOPRESS, 2007. 352 s. Hospodárske noviny. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 4. Aktualizácia k zákonom I/2006 : zákon o spotrebnej dani z vína : zákon o spotrebnej dani z piva : zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja : zákon o správnych poplatkoch : vyhláška MF SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona. Žilina : Poradca, 2006. 232 s. Aktualizácia, I/3. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Aktualizácia k zákonom I/2006

  book

 5. Trhové väzby v agropotravinárskom sektore Slovenskej republiky. Washington, D.C. : Svetová banka. Oddelenie pre environmentálne a sociálne udržatelný rozvoj, 2006. 49 s. + 46 s. Región Európa a stredná Ázia, č. 43. ISBN 80-89244-02-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Daňový sprievodca 2005 s komentárom : zákon o dani z príjmov : zákon o DPH : zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku : daň z nehnuteľností : daň z motorových vozidiel : zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností : zákon o spotrebnej dani z vína : zákon o spotrebnej dani z piva : zákon o spotrebnej dani z liehu : zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov : zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja : zákon o správe daní a poplatkov : bonus: zákon o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách. Bratislava : Ecopress, 2005. 335 s. Hospodárske noviny. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. Aktualizácia k zákonom I/2004 : zákon o spotrebnej dani z vína : zákon o spotrebnej dani z liehu : zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov : zákon o spotrebnej dani z piva : zákon o správnych poplatkoch. Žilina : Poradca, 2004. 248 s. Aktualizácia, I/10. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Aktualizácia k zákonom I/2004

  book

 8. Aktualizácia k zákonom I/2004 : zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov : zákon o dani z príjmov : zákon o spotrebnej dani z vína : zákon o spotrebnej dani z liehu : zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov : zákon o spotrebnej dani z piva : zákon o cestovných náhradách : zákon o účtovníctve : zákon o správnych poplatkoch. Žilina : Poradca, 2004. 360 s. Aktualizácia, I/9. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Aktualizácia k zákonom I/2004

  book

 9. Aktualizácia k zákonom I/2004 : zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja : zákon o spotrebnej dani z vína : zákon o spotrebnej dani z liehu : zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov : zákon o spotrebnej dani z piva. Žilina : Poradca, 2004. 224 s. Aktualizácia, I/2. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Aktualizácia k zákonom I/2004

  book

 10. Aktualizácia k zákonom I/2003 : zákon o dani z pridanej hodnoty : zákon o spotrebnej dani z piva : zákon o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov : zákon o spotrebnej dani z minerálnych olejov : zákon o správnych poplatkoch : zákon o koncesionárskych poplatkoch. Žilina : Poradca, 2003. 112 s. Aktualizácia, I/4. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Aktualizácia k zákonom I/2003

  book